I FIFA reeglid

Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Levadia Pirita Cup 2019 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.
NB! Kui FIFA reeglites ja Levadia Pirita Cup 2019 turniiri reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

Vanuserühm Mängijate arv Mänguaeg Palli suurus Suluseis
P-12 (2007) 11 vs 11 2×20 nr.5 +
P-11 (2008) 9 vs 9 1×30 nr.4 +
P-10 (2009) 9 vs 9 1×30 nr.4 +
P-09 (2010 A) 7 vs 7 1×25 nr.4
P-09 (2010 B) 7 vs 7 1×25 nr.4
P-08 (2011 A) 5 vs 5 1×20 nr.3
P-08 (2011 B) 5 vs 5 1×20 nr.3
T-2004 11 vs 11 2×20 nr.5 +
T-2007 9 vs 9 1×30 nr.4 +
II Võistkonna suurus ja mängude arv

10 võistkonnaga turniiril garanteeritakse igale võistkonnale 5-6 mängu. 12 või 16 võistkonnaga turniiril garanteeritakse igale võistkonnale 5-6 mängu. Võistkonna suurus poiste vanuseklassides 2007, 2008, 2009 ja 2010 on 18 mängijat. Võistkonna suurus poiste vanuseklassides 2011 ja 2012 on 15 mängijat. Tüdrukud 2004 ja 2007 vanuseklassis on 18 mängijat.

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

Turniiril võib poiste vanuseklassides 2007-2009 osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem, kui eelneva aasta 1. augustil.
Näiteks: 2007. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kaks mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2006.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Levadia Pirita Cup 2019 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes vanuseklassis ja ühes võistkonnas. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

V Staadionid:

Levadia Pirita Cup 2019 mängud toimuvad Tallinnas Maarjamäe staadioni  (Tuulenurga tee 1), Velotrekk staadion (Rummu tee 3) ja Viimsi staadioni (Randvere tee 8) väljakutel. Turniiril peetavaid mänge mängitakse kunstmuru väljakutel.
NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VI Turniiri süsteem:

Levadia Pirita Cup 2019 on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks. Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.
Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

  1. Omavaheline mäng
  2. Üldine väravatevahe
  3. Löödud väravate arv
  4. Distsiplinaarkaristused
    1. Mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
    2. Punased kaardid
  5. Loos

Play-off süsteemis mängitakse Levadia Pirita Cup 2019 turniiril välja kõik kohad.

VII Penaltid

Play-off’is (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes koheselt penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.
Vanuseklassides löödavate penaltite arv: Poisid 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012 – 3 penaltit. Tüdrukud 2004 ja 2007 vanuseklassis – 3 penaltit
Võrdse penaltiseeria (3) tulemuse korral jätkavad paremuse selgitamist penaltilööjad, kes pole oma sooritust teostanud ja sooritusi teostatakse esimese eksimuseni.

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu. Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aksepteeritud.Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.
Protesti menetlemise tasu on 75 EUR.
Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.
NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 7 mängijat (vanusegrupp 2007, tüdrukud 2004), 5 mängijat (vanusegrupid 2007, 2008, 2009 ja tüdrukud 2007) ja 3 mängijat (vanusegrupid 2010, 2011 ja 2012) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus

XII Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate, medalite ja diplomitega. Iga vanuseklassi parimat mängijat ja väravavahti autasutatakse eriauhindadega.

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Levadia Pirita Cup 2019 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine. Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Levadia Pirita Cup 2019 peetavaks mänguks.
NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud
mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse
turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku
langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele. Otsusest antakse
teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud
lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülerivistuse järel, enne  mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Levadia Pirita Cup 2019 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Levadia Pirita Cup 2019 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile :
Theimo.Tulp@gmail.com Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde. Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja, mis kinnitab turniriile saabumist, nõustuma Levadia Pirita Cup 2019 reeglitega ning kursis olema võimalike muudatusega.
NB! Võistkond, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniriile mängima!

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 10 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.
Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste. Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

XX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!
NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest